IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 299

Với hiệp ước nào, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)?

A. Hiệp ước Ma-xtrich.

B. Hiệp ước Cô-pen-ha-ghen.

C. Hiệp ước Béc-nơ.

Đáp án chính xác

D. Hiệp ước Rô-ma.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Xem đáp án » 18/06/2021 22,957

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?

Xem đáp án » 18/06/2021 16,989

Câu 3:

Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp Công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) gồm có

Xem đáp án » 18/06/2021 13,082

Câu 4:

Tự do di chuyển bao gồm có

Xem đáp án » 18/06/2021 9,964

Câu 5:

Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

Xem đáp án » 18/06/2021 8,730

Câu 6:

Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

Xem đáp án » 18/06/2021 7,963

Câu 7:

Tự do lưu thông hàng hóa là

Xem đáp án » 18/06/2021 740

Câu 8:

Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC) vào năm 1967

Xem đáp án » 18/06/2021 469

Câu 9:

Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập vào năm

Xem đáp án » 18/06/2021 352

Câu 10:

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 299

Câu 11:

Tổ chức nào ở châu Âu được thành lập vào năm 1967?

Xem đáp án » 18/06/2021 292

Câu 12:

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 tổ chức nào đổi tên thành liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án » 18/06/2021 290

Câu 13:

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành

Xem đáp án » 18/06/2021 257

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »