Thứ bảy, 03/12/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 240

Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.

B. Qua thành mao mạch.

Đáp án chính xác

C. Qua thành động mạch và mao mạch.

D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Mạch máu được chia ra thành động mạch, mao mạch và tĩnh mạch, nơi tiếp xúc với từng tế bào là mao mạch, ở đó xảy ra quá trình TĐC.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không đúng với cảm ứng của ruột khoang?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,070

Câu 2:

Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,031

Câu 3:

Khi tế bào khí khổng trương nước thì:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,537

Câu 4:

Hình dạng mỏ khác nhau của một số loài chim như chim ăn hạt, chim hút mật, chim ăn thịt phản ánh điều gì?

1. Phản ánh đặc tính khác nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng của mỗi loài chim.

2. Mỗi ổ sinh thái dinh dưỡng của mỗi loài chim đều có những đặc điểm thích nghi về cơ quan bắt mồi.

3. phản ánh môi trường sống của chúng đã biến đổi không ngừng.

4. phản ánh sự cạnh tranh đang ngày càng quyết liệt đến mức độ thay đổi cấu tạo cơ quan bắt mồi.

5. phản ánh sự giống nhau ngày càng nhiều về ổ sinh thái dinh dưỡng của chúng.

Tổ hợp câu trả lời đúng là.

Xem đáp án » 18/06/2021 675

Câu 5:

Phương án nào không phải là đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin?

Xem đáp án » 18/06/2021 662

Câu 6:

Cho một cây tự thụ phấn, đời F1 thu được 43,75% cây thấp, 56,25% cây cao. Trong số những cây thân thấp ở F1 , tỉ lệ cây thuần chủng là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2021 479

Câu 7:

Chiều cao cây do 5 cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp, sự có mặt mỗi alen trội làm cao thêm 5cm. Cây cao nhất có chiều cao 220cm. Về mặt lý thuyết, phép lai AaBBDdeeFf x AaBbddEeFf cho đời con cây có chiều cao 190 cm và 200 cm chiếm tỉ lệ là

Xem đáp án » 18/06/2021 460

Câu 8:

Thời gian rụng trứng trung bình vào ngày thứ mấy trong chu kì kinh nguyệt ở người?

Xem đáp án » 18/06/2021 390

Câu 9:

Có 400 tế bào có kiểu gen ABab tham gia giảm phân tạo tinh trùng, trong đó có 50 tế bào có diễn ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen số tế bào còn lại thì không. Số lượng loại giao tử không tái tổ hợp AB theo lí thuyết là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2021 348

Câu 10:

Lai chuột lông màu vàng với chuột lông đen người ta thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 vàng: 1 đen. Lai chuột lông vàng với chuột lông vàng người ta thu được chuột con với tỷ lệ phân li kiểu hình là 2 vàng: 1 đen. Giải thích nào nêu dưới đây về kết quả của các phép lai trên là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 337

Câu 11:

Tế bào của một loài sinh vật nhân thực khi phân chia bị nhiễm tác nhân hóa học 5-BU, làm cho gen A biến thành alen a có 60 chu kì xoắn và có 1400 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen A là:

Xem đáp án » 18/06/2021 330

Câu 12:

Khi trời rét thì động vật biến nhiệt sinh trưởng và phát triển chậm là vì:

Xem đáp án » 18/06/2021 301

Câu 13:

Dạng đột biến nào sau đây chỉ làm thay đổi hình thái của NST chứ không làm thay đổi số lượng gen có trên NST.

Xem đáp án » 18/06/2021 262

Câu 14:

Quần thể là đơn vị tiến hoá cơ sở vì quần thể

Xem đáp án » 18/06/2021 258

Câu 15:

Câu nào sau đây không chính xác khi nói về vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên trong tiến hóa

Xem đáp án » 18/06/2021 226

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »