Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 3,812

Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

A. Nhân dân trong khu dân cư.

B. Người Việt Nam ở nước ngoài.

C. Tổ học tập.

Đáp án chính xác

D. Trường học.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Tổ học tập không phải là cộng đồng.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tích cực tham gia các hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn” và “ Đền ơn đáp nghĩa” là biểu hiện nào dưới đây về trách nhiệm của công dân với cộng đồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 14,857

Câu 2:

Kính trọng và biết ơn các vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, với dân tộc là biểu hiện của

Xem đáp án » 18/06/2021 13,823

Câu 3:

Nhân nghĩa là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến ngày nay và ngày càng được

Xem đáp án » 18/06/2021 12,665

Câu 4:

Sống vui vẻ, cởi mở, chan hòa với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh là biểu hiện của 

Xem đáp án » 18/06/2021 11,527

Câu 5:

Quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, trước hết là những người trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, làng xóm láng giềng là biểu hiện của

Xem đáp án » 18/06/2021 11,208

Câu 6:

Nhường nhịn, giúp đỡ người khác lúc sa cơ lỡ bước là việc làm thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây của công dân với cộng đồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 10,245

Câu 7:

Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 8,652

Câu 8:

Nhân nghĩa giúp cho cuộc sống của con người trở nên

Xem đáp án » 18/06/2021 8,383

Câu 9:

Biểu hiện nào dưới đây không phải là nhân nghĩa?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,153

Câu 10:

Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của nhân nghĩa?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,689

Câu 11:

Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của quan hệ giữa

Xem đáp án » 18/06/2021 5,019

Câu 12:

Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,924

Câu 13:

Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt được gọi là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,756

Câu 14:

Sống gần gũi với mọi người và có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của

Xem đáp án » 18/06/2021 3,939

Câu 15:

Mỗi người là một thành viên, một tế bào của

Xem đáp án » 18/06/2021 3,673

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »