Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 570

Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:

A. Không có dấu hiệu phản ứng.

B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4  nhạt dần.

Đáp án chính xác

D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi mà

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nhôm đứng trước đồng trong dãy điện hóa do đó sẽ đẩy đồng ra khỏi muối

3CuSO4 + 2Al  3Cu + Al2(SO4)3

Hiện tượng: Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

Xem đáp án » 19/06/2021 17,532

Câu 2:

Axit sunfuric loãng tác dụng được với dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 5,980

Câu 3:

Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:

Xem đáp án » 19/06/2021 3,591

Câu 4:

Đồng kim loại có thể phản ứng được với

Xem đáp án » 19/06/2021 2,931

Câu 5:

Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro:

Xem đáp án » 19/06/2021 2,634

Câu 6:

Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2021 2,414

Câu 7:

Cho phản ứng: Zn + CuSO4 → muối X + kim loại Y. X là

Xem đáp án » 19/06/2021 2,132

Câu 8:

Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:

Xem đáp án » 19/06/2021 2,110

Câu 9:

Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđro là

Xem đáp án » 19/06/2021 818

Câu 10:

Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 817

Câu 11:

Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là

Xem đáp án » 19/06/2021 805

Câu 12:

Cho 9,6 gam kim loại magie phản ứng hết với 120 gam dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ phần trăm của muối thu được sau phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2021 618

Câu 13:

Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 19/06/2021 567

Câu 14:

Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên

Xem đáp án » 19/06/2021 379

Câu 15:

Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế

Xem đáp án » 19/06/2021 339

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »