IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 327

Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế

A. Các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na, Al

B.  Các kim loại hoạt động yếu

C. Các kim loại hoạt động trung bình

Đáp án chính xác

D. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế các kim loại hoạt động trung bình

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

Xem đáp án » 19/06/2021 17,298

Câu 2:

Axit sunfuric loãng tác dụng được với dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 5,873

Câu 3:

Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:

Xem đáp án » 19/06/2021 3,574

Câu 4:

Đồng kim loại có thể phản ứng được với

Xem đáp án » 19/06/2021 2,846

Câu 5:

Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro:

Xem đáp án » 19/06/2021 2,610

Câu 6:

Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt, sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2021 2,394

Câu 7:

Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:

Xem đáp án » 19/06/2021 2,089

Câu 8:

Cho phản ứng: Zn + CuSO4 → muối X + kim loại Y. X là

Xem đáp án » 19/06/2021 2,084

Câu 9:

Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđro là

Xem đáp án » 19/06/2021 808

Câu 10:

Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 802

Câu 11:

Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là

Xem đáp án » 19/06/2021 792

Câu 12:

Cho 9,6 gam kim loại magie phản ứng hết với 120 gam dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ phần trăm của muối thu được sau phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2021 607

Câu 13:

Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:

Xem đáp án » 19/06/2021 557

Câu 14:

Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 19/06/2021 556

Câu 15:

Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên

Xem đáp án » 19/06/2021 368

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »