Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 404

So với nguyên tử phi kim ở cùng chu kì, nguyên tử kim loại :

A. Thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn

B. Thường có số electron ở các phân lớp ngoài cùng nhiều hơn

C. Thường dễ nhường electron trong các phản ứng hóa học

Đáp án chính xác

D. Thường dễ nhận electron trong các phản ứng hóa học

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Vì trong 1 chu kì, kim loại có độ âm điện nhỏ hơn phi kim => nguyên tử kim loại thường dễ nhường electron trong các phản ứng hóa học.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,909

Câu 2:

Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tử M là:

Xem đáp án » 19/06/2021 963

Câu 3:

Một cation kim loại M có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vậy cấu hình e ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại M là :

Xem đáp án » 19/06/2021 345

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 293

Câu 5:

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch làm xanh giấy quỳ tím là

Xem đáp án » 19/06/2021 280

Câu 6:

Kim loại M3+ có cấu hình phân lớp ngoài cùng là 3d3. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là?

Xem đáp án » 19/06/2021 272

Câu 7:

Kim loại tan trong dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nguội là :

Xem đáp án » 19/06/2021 271

Câu 8:

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là

Xem đáp án » 19/06/2021 268

Câu 9:

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2?

Xem đáp án » 19/06/2021 256

Câu 10:

Một nguyên tố có Z = 24, vị trí của nguyên tố đó là:

Xem đáp án » 19/06/2021 240

Câu 11:

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do

Xem đáp án » 19/06/2021 228

Câu 12:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 202

Câu 13:

Kim loại nào sau đây không bị thụ động hóa với dung dịch axit sunfuric đặc nguội?

Xem đáp án » 19/06/2021 195

Câu 14:

Oxit kim loại không bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

Xem đáp án » 19/06/2021 185

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »