Chủ nhật, 26/05/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 5,300

Khi thực hiện động tác đi khom cần lưu ý điều gì?

A. Khi đi khom, người không được nhấp nhô, không ôm súng.

Đáp án chính xác

B. Khi đi khom, chỉ được đặt nửa bàn chân xuống mặt đất.

C. Khi mang súng trường, tay phải đặt vào ốp lót tay của súng.

D. Một tay cầm súng, một tay cầm vật chất, khí tài, trang bị.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thực hiện động tác lê thấp cần chú ý gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 7,212

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu của các tư thế động tác vận động cơ bản trên chiến trường?

Xem đáp án » 22/06/2022 6,611

Câu 3:

Trong chiến đấu, động tác đi khom được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 5,221

Câu 4:

Khi thực hiện động tác bò cao chân, một tay cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 4,855

Câu 5:

Trường hợp nào dưới đây có thể vận dụng động tác đi khom?

Xem đáp án » 22/06/2022 4,108

Câu 6:

Trong chiến đấu, động tác trườn được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 4,092

Câu 7:

Trong chiến đấu, động tác trườn không được thực hiện trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,976

Câu 8:

Trong chiến đấu, động tác chạy khom được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,703

Câu 9:

Trong chiến đấu, động tác bò cao được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,677

Câu 10:

Có thể vận dụng tư thế nào dưới đây khi tác chiến trong khu vực gần địch có địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm ngực hoặc sương mù?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,658

Câu 11:

Có thể vận dụng tư thế nào dưới đây khi tác chiến ở những nơi gần địch, có địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cao ngang tư thế người ngồi?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,481

Câu 12:

Trong chiến đấu, động tác vọt tiến được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,417

Câu 13:

Khi thực hiện động tác trườn, súng phải đặt dọc theo thân người, cách thân người từ

Xem đáp án » 22/06/2022 3,261

Câu 14:

Trong chiến đấu, động tác bò cao hai chân, một tay được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,113

Câu 15:

Có thể vận dụng tư thế nào dưới đây khi vận động qua nơi có địa hình bằng phẳng, nơi che khuất, che đỡ cao ngang tầm người nằm?

Xem đáp án » 22/06/2022 2,728

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »