Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 4,788

Khi thực hiện động tác bò cao chân, một tay cần lưu ý điều gì?

A. Luôn để súng trên mặt đất để đảm bảo an toàn.

B. Không đặt cả bàn chân xuống khi di chuyển.

Đáp án chính xác

C. Khi tến phải luôn đảm bảo báng súng chạm mặt đất.

D. Súng đeo sau lưng; thực hiện 3 chắc 1 di để tiến tới đối tượng.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thực hiện động tác lê thấp cần chú ý gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 7,137

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu của các tư thế động tác vận động cơ bản trên chiến trường?

Xem đáp án » 22/06/2022 6,538

Câu 3:

Khi thực hiện động tác đi khom cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 5,230

Câu 4:

Trong chiến đấu, động tác đi khom được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 5,166

Câu 5:

Trường hợp nào dưới đây có thể vận dụng động tác đi khom?

Xem đáp án » 22/06/2022 4,056

Câu 6:

Trong chiến đấu, động tác trườn được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 4,041

Câu 7:

Trong chiến đấu, động tác trườn không được thực hiện trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,923

Câu 8:

Trong chiến đấu, động tác chạy khom được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,652

Câu 9:

Trong chiến đấu, động tác bò cao được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,626

Câu 10:

Có thể vận dụng tư thế nào dưới đây khi tác chiến trong khu vực gần địch có địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm ngực hoặc sương mù?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,591

Câu 11:

Có thể vận dụng tư thế nào dưới đây khi tác chiến ở những nơi gần địch, có địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cao ngang tư thế người ngồi?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,403

Câu 12:

Trong chiến đấu, động tác vọt tiến được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,363

Câu 13:

Khi thực hiện động tác trườn, súng phải đặt dọc theo thân người, cách thân người từ

Xem đáp án » 22/06/2022 3,195

Câu 14:

Trong chiến đấu, động tác bò cao hai chân, một tay được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,050

Câu 15:

Có thể vận dụng tư thế nào dưới đây khi vận động qua nơi có địa hình bằng phẳng, nơi che khuất, che đỡ cao ngang tầm người nằm?

Xem đáp án » 22/06/2022 2,680

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »