Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 788

Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì? 

A. Tạo lập hồ sơ 

B. Cập nhật hồ sơ 

C. Khai thác hồ sơ 

D. Tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Các bài toán quản lí đều có chung đặc điểm là khối lượng hồ sơ cần xử lí thường là rất lớn nhưng thuật toán xử lí nói chung là không quá tạp. Do vậy công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là giống nhau như: tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ.

Đáp án: D.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ: 

Xem đáp án » 22/06/2022 2,245

Câu 2:

Xét công tác quản lí hồ sơ. Trong số các công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? 

Xem đáp án » 22/06/2022 1,827

Câu 3:

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là:

Xem đáp án » 22/06/2022 693

Câu 4:

Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

Xem đáp án » 22/06/2022 570

Câu 5:

Hệ quản trị CSDL là: 

Xem đáp án » 22/06/2022 369

Câu 6:

Em hiểu như thế nào về cụm từ “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu” ?

Xem đáp án » 22/06/2022 364

Câu 7:

Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 350

Câu 8:

Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 304

Câu 9:

Một Hệ CSDL gồm: 

Xem đáp án » 22/06/2022 301