Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 305

Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

A. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.

Đáp án chính xác

B. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên.

C. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối. 

D. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Các công việc cần cập nhật hồ sơ như: sửa chữa, bổ sung, xóa hồ sơ. Vậy tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp một học sinh mới chuyển từ trường khác đến, học sinh chuyển đi, thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.

Đáp án: A.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ: 

Xem đáp án » 22/06/2022 2,245

Câu 2:

Xét công tác quản lí hồ sơ. Trong số các công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? 

Xem đáp án » 22/06/2022 1,827

Câu 3:

Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì? 

Xem đáp án » 22/06/2022 788

Câu 4:

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là:

Xem đáp án » 22/06/2022 693

Câu 5:

Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

Xem đáp án » 22/06/2022 570

Câu 6:

Hệ quản trị CSDL là: 

Xem đáp án » 22/06/2022 369

Câu 7:

Em hiểu như thế nào về cụm từ “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu” ?

Xem đáp án » 22/06/2022 364

Câu 8:

Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 350

Câu 9:

Một Hệ CSDL gồm: 

Xem đáp án » 22/06/2022 301