IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 126

Mỗi loại thực phẩm thường chứa:

A. 1 loại chất dinh dưỡng

B. 2 loại chất dinh dưỡng

C. Nhiều loại chất dinh dưỡng

Đáp án chính xác

D. 3 loại chất dinh dưỡng

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Vì: Mỗi loại chất dinh dưỡng thường chứa nhiều loại chất dinh dưỡng với tỉ lệ khác nhau.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây chưa đúng khi nói về bữa ăn hợp lí?

Xem đáp án » 22/06/2022 257

Câu 2:

Trong các chất dinh dưỡng sau, chất dinh dưỡng nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?

Xem đáp án » 22/06/2022 190

Câu 3:

Chất khoáng không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 170

Câu 4:

Thực phẩm là gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 164

Câu 5:

Một bữa ăn hợp lí cần được xây dựng theo mấy bước?

Xem đáp án » 22/06/2022 155

Câu 6:

Các em sẽ chọn ăn thêm thực phẩm nào nếu em có chiều cao thấp hơn so với lứa tuổi?

Xem đáp án » 22/06/2022 151

Câu 7:

Để xây dựng một bữa ăn hợp lí, chúng ta cần thực hiện bước nào đầu tiên?

Xem đáp án » 22/06/2022 146

Câu 8:

Trong chương trình các em học ở Bài 5, có mấy nhóm thực phẩm?

Xem đáp án » 22/06/2022 139

Câu 9:

Khi xây dựng một bữa ăn hợp lí, cần xác định mấy nhóm thực phẩm cần thiết?

Xem đáp án » 22/06/2022 130

Câu 10:

Chất đạm có vai trò gì đối với con người?

Xem đáp án » 22/06/2022 127

Câu 11:

Chất béo giúp cơ thể hấp thu loại vitamin nào sau đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 110

Câu 12:

Vitamin không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 97

Câu 13:

Chất dinh dưỡng nào sau đây cung cấp năng lượng cho cơ thể?

Xem đáp án » 22/06/2022 91

Câu 14:

Để xây dựng một bữa ăn hợp lí, chúng ta thực hiện bước nào sau cùng?

Xem đáp án » 22/06/2022 86