IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 130

Khi xây dựng một bữa ăn hợp lí, cần xác định mấy nhóm thực phẩm cần thiết?

A. 4

Đáp án chính xác

B. 1

C. 2

D. 3

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Vì: Cần đủ 4 nhóm thực phẩm, đó là:

+ Nhóm giàu tinh bột, đường.

+ Nhóm giàu chất béo.

+ Nhóm giàu chất đạm.

+ Nhóm giàu chất khoáng và vitamin.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây chưa đúng khi nói về bữa ăn hợp lí?

Xem đáp án » 22/06/2022 257

Câu 2:

Trong các chất dinh dưỡng sau, chất dinh dưỡng nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?

Xem đáp án » 22/06/2022 190

Câu 3:

Chất khoáng không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 170

Câu 4:

Thực phẩm là gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 164

Câu 5:

Một bữa ăn hợp lí cần được xây dựng theo mấy bước?

Xem đáp án » 22/06/2022 154

Câu 6:

Các em sẽ chọn ăn thêm thực phẩm nào nếu em có chiều cao thấp hơn so với lứa tuổi?

Xem đáp án » 22/06/2022 150

Câu 7:

Để xây dựng một bữa ăn hợp lí, chúng ta cần thực hiện bước nào đầu tiên?

Xem đáp án » 22/06/2022 146

Câu 8:

Trong chương trình các em học ở Bài 5, có mấy nhóm thực phẩm?

Xem đáp án » 22/06/2022 139

Câu 9:

Chất đạm có vai trò gì đối với con người?

Xem đáp án » 22/06/2022 127

Câu 10:

Mỗi loại thực phẩm thường chứa:

Xem đáp án » 22/06/2022 125

Câu 11:

Chất béo giúp cơ thể hấp thu loại vitamin nào sau đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 109

Câu 12:

Vitamin không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 97

Câu 13:

Chất dinh dưỡng nào sau đây cung cấp năng lượng cho cơ thể?

Xem đáp án » 22/06/2022 91

Câu 14:

Để xây dựng một bữa ăn hợp lí, chúng ta thực hiện bước nào sau cùng?

Xem đáp án » 22/06/2022 86