IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục Quốc Phòng Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Trắc nghiệm Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam có đáp án

  • 1280 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Năm 1054, sau khi lên ngôi, a Lý Thánh Tông quyết định đổi tên nước thành

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược dưới thời Lý?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của quân Mông – Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 9:

Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 10:

Hiệp ước Patơnốt (1884) được ký kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 11:

Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 12:

Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là câu trích từ tài liệu nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 14:

Chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã giáng đòn quyết định, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ (1954)?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 17:

Nội dung nào không phản ánh đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 19:

So với ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nghệ thuật quân sự của quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1788 – 1789) có điểm gì khác biệt ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 22:

Chiến thuật quân sự “tiên phát chế nhân” được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 23:

Một trong những nguyên nhân khách quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 24:

Quyết định chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc” trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không xuất phát từ Lí do nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 26:

Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 - 1975 là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 27:

Trong thời kì 1954 - 1975, sự kiện nào đánh dấu cách mạng Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho ngụy nhào”?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 28:

Một trong những truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án C.


Câu 29:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX thất bại chủ yếu là do

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 30:

Trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp, Mĩ xâm lược (1945 - 1975), nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi bằng việc

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay