IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục Quốc Phòng Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng có đáp án

Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng có đáp án

Trắc nghiệm Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng có đáp án

  • 1114 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên trái?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

So với động tác nghiêm, động tác nghỉ (cơ bản) có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên trái?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghiêm?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (cơ bản)?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 6:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (hai chân mở rộng bằng vai)?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 7:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên phải?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 8:

Động tác nghỉ (hai chân rộng bằng vai) không được vận dụng trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế tay khi thực hiện động tác nghỉ (hai chân mở rộng bằng vai)?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 10:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên phải?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 11:

Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế thực hiện động tác chào cơ bản khi đội mũ cứng, mũ Kê-pi?

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 12:

Các chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào?

Các chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 13:

Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế thực hiện động tác chào cơ bản khi đội mũ hải quân?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế thực hiện động tác nhìn bên phải chào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 15:

Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế thực hiện động tác chào khi không đội mũ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 16:

Trong đội hình đang đi đều, chiến sĩ phải đổi chân ngay khi

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 17:

Trong đội ngũ từng người không có súng, động tác chạy đều được áp dụng trong trường hợp

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 18:

Chào cấp trên xong, khi nào người chiến sĩ được hạ tay xuống?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 19:

Trong đội ngũ từng người không có súng, chiến sĩ có thể đứng nghiêm để chào khi

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 20:

Các chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào?

Các chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 21:

Trong đội ngũ từng người không có súng, động tác tiến lùi, qua phải, qua trái để di chuyển ở cự li

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 22:

Trong đội ngũ từng người không có súng, tốc độ chuẩn khi chạy đều là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 23:

Khi thực hiện động tác đi đều, chiến sĩ cần chú ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 24:

Khi thực hiện động tác qua phái/ qua trái, chiến sĩ cần chú ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 26:

Khi thực hiện động tác nghiêm, chiến sĩ cần chú ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 27:

Khi thực hiện động tác quay phải/ quay trái, chiến sĩ phải chú ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 28:

Khi thực hiện động tác chào, chiến sĩ phải chú ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 29:

Khi thực hiện động tác chào, chiến sĩ phải chú ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 30:

Thực hiện động tác chào cơ bản khi đội mũ mềm, dã chiến, đầu ngón tay giữa của chiến sĩ chạm vào

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay