Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Môn Lịch Sử

  • 6737 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đánh giá nào sau đây là đúng về việc nhà Nguyễn lần lượt kí kết các Hiệp ước với thực dân Pháp?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Để đạt được kết quả tốt trong học tập, em cần phát huy phẩm chất tốt đẹp nào của người lính Điện Biên năm xưa?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Những thành tựu của nước ta đạt được trong 15 năm đổi mới đã khẳng định

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

“Pháp chạy, Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa...”Đó là nội dung của

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến thất bại của khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

Một trong những hạn chế, thiếu sót của cuộc cải cách ruộng đất (1954 -1956) là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 9:

"Chiến tranh cục bộ" khác "Chiến tranh đặc biệt" ở điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 10:

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu, thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 13:

Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hòa hoãn nhân nhượng Pháp?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

"Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" là tinh thần và khí thế của ta trong Chiến dịch nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 16:

Những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 17:

Thắng lợi quân sự nào tác động trực tiếp buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán và kí Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 18:

Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 20:

Đạo luật quan trọng nhất nhằm phục hồi và phát triển nền kinh tế Mĩ sau khủng hoảng là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 21:

Thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 23:

Nhiệm vụ trước mắt (khẩu hiệu) của cách mạng Đông Dương trong những năm 1936 - 1939 được Đảng xác định là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 24:

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản quyết định dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 25:

Thái độ của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1950 - 1973 đối với cuộc "chiến tranh lạnh" và trật tự hai cực Ianta là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 26:

Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau "chiến tranh lạnh" là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 27:

Vì sao nói sau cách mạng tháng Hai, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 28:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3/2/1930)?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 30:

Cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930 là bước ngoặt của phong trào đấu tranh 1930 - 1931 vì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 32:

Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 33:

Trong cùng hoàn cảnh thuận lợi năm 1945, nhưng ở Đông Nam Á chỉ có ba nước Việt Nam, Lào, Inđônêxia tuyên bố độc lập là do

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 34:

Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 35:

Hành động khiêu khích trắng trợn nhất của Pháp đối với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi kí Hiệp định Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946 là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 36:

Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) dựa vào

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 37:

Hạn chế của cách mạng Tân Hợi năm 1911 là?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 38:

Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong những năm 1965-1968 là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 39:

Hình ảnh sau thể hiện sự kiện gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 40:

Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan