IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Khoa học Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Chương 1: Mở đầu về Khoa học tự nhiên - Bộ Kết nối tri thức

Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Chương 1: Mở đầu về Khoa học tự nhiên - Bộ Kết nối tri thức

Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên - SBT KHTN 6

  • 3683 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tư nhiên (KHTN)?

Xem đáp án

- Ta có: các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên là: Sinh học, Hóa học, Vật lí học, Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.

- Nên lĩnh vực Lịch sử không thuộc về khoa học tự nhiên.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Đối tượng nghiên cứu nào sau đây là của khoa học tự nhiên?

Xem đáp án

- Ta có: khoa học tự nhiên nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng. Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên là: Sinh học, Hóa học, Vật lí học, Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.

+ Phương án A. Nghiên cứu về tâm lí của vận động viên bóng đá. => nghiên cứu đối tượng thuộc lĩnh vực tâm lí.

+ Phương án B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ. => nghiên cứu đối tượng thuộc về Thiên văn học.

+ Phương án C. Nghiên cứu về ngoại ngữ  => nghiên cứu đối tượng thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học.

+ Phương án D. Nghiên cứu về luật đi đường => nghiên cứu đối tượng thuộc lĩnh vực luật học.

Chọn đáp án B


Câu 3:

Hãy kể tên 5 đồ dùng hẳng ngày không được chế tạo dựa trên các kiến thức về KHTN

Xem đáp án

5 đồ dùng hẳng ngày không được chế tạo dựa trên các kiến thức về KHTN: Những đồ dùng được từ mây tre đan bằng thủ công (tay người thợ).

- Đũa bằng tre

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

- Rổ làm từ tre

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

- Thúng làm từ tre

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

- Tăm làm từ tre

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

- Mẹt làm từ tre nứa

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên


Câu 4:

Theo em, việc con người chế tạo ra bom nguyên tử có phải là do lỗi của các nhà vật lí đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử hay không?

Xem đáp án

Theo em, việc con người chế tạo ra bom nguyên tử không phải do lỗi của các nhà Vật lí đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử. Vì:

- Nhiệm vụ của các nhà Vật lí là nghiên cứu, tìm hiểu về sự vận động của vũ trụ trong đó có vật chất, chuyển động của vật chất trong không gian và thời gian; năng lượng và các lực. Cho nên, việc tìm hiểu và phát hiện ra năng lượng nguyên tử là một trong những nhiệm vụ của các nhà Vật lí.

- Việc sử dụng năng lượng nguyên tử giúp ích cho cuộc sống hay phá hủy cuộc sống là tùy thuộc vào mục đích, lựa chọn sử dụng của mỗi quốc gia.

+ Sử dụng năng lượng nguyên tử giúp ích cho cuộc sống: Năng lượng nguyên tử là năng lượng xanh, không làm ô nhiễm không khí, tạo ra số lượng lớn năng lượng…. có thể sử dụng chuyển hóa thành năng lượng điện để phục vụ cho mọi hoạt động máy móc, sinh hoạt của con người. Đó là điều mong mỏi của các nhà Vật lí.

+ Sử dụng năng lượng nguyên tử gây ảnh hưởng tới cuộc sống là phát triển vũ khí hạt nhân gây ra sự tàn phá với quy mô lớn và với nhiều thế hệ tương lai. Đó là điều không mong muốn của các nhà Vật lí.

Như vậy, việc con người chế tạo ra bom nguyên tử là do lỗi của những người đã sử dụng phát minh của các nhà vật lí vào mục đích chế tạo ra vũ khí nguyên tử và nhất là của những người đã sử dụng vũ khí này vào những mục đích phi nghĩa.


Câu 5:

Hãy cùng với nhóm của mình thực hiện thí nghiệm hình 1.1. Dùng dao có lưỡi mỏng (lưỡi dao cạo) xẻ cuống mỗi cành hoa làm hai rồi cắm vào hai cốc đựng nước màu khác nhau.

a/ Mô tả hiện tượng xảy ra đối với màu sắc của bông hoa sau khoảng một giờ.

b/ Hiện tượng quan sát được chủ yếu là hiện tượng vật lí hay hóa học.

c/ Làm thế nào để chứng minh được hiện tượng này không chỉ là hiện tượng vật lí hay hóa học mà còn là hiện tượng sinh học nữa?

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Xem đáp án

a) Sau khoảng một giờ, hoa cắm vào nước sẽ có màu giống với màu của cốc nước đó.

b) Hiện tượng quan sát được chủ yếu là hiện tượng vật lí.

c) Hiện tượng trên không chỉ là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học mà còn là hiện tượng sinh học vì sự chuyển màu của bông hoa thể hiện sự dẫn truyền nước trong cơ thể thực vật.


Bắt đầu thi ngay