Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Khoa học Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Chương 1: Mở đầu về Khoa học tự nhiên - Bộ Kết nối tri thức

Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Chương 1: Mở đầu về Khoa học tự nhiên - Bộ Kết nối tri thức

Bài 8: Đo nhiệt độ - SBT KHTN 6

  • 1537 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng hằng ngày của nước ta là gì?

Xem đáp án

Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng hằng ngày của nước ta là độ C, kí hiệu là 0C.


Câu 2:

GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế như Hình 8.1 là

Bài 8. Đo nhiệt độ

Xem đáp án

- GHĐ từ -200C đến 500C.

- ĐCNN (độ dài của hai vạch chia liên tiếp):

Ta thấy Từ 00C đến 100C có 5 khoảng, nên độ dài mỗi khoảng là 20C.

Chọn đáp án D

Câu 3:

Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 340C và trên 420C?

Xem đáp án

Trên bảng chia độ của nhiệt kế y tế không có nhiệt độ dưới 340C và trên 420C. Vì:

- Nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể người.

- Nhiệt độ cơ thể người nằm trong khoảng từ 340C đến 420C.


Câu 4:

Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Bài 8. Đo nhiệt độ

Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, cơ thể người, nước đang sôi, không khí trong phòng?

Xem đáp án

Loại nhiệt kế

Thang nhiệt độ

Sử dụng

Rượu

Từ - 300C đến 600C

Để đo nhiệt độ của không khí trong phòng

Thủy ngân

Từ - 100C đến 1100C

Để đo nhiệt độ của nước đang sôi

Kim loại

Từ 00C đến 4000C

Để đo nhiệt của bàn là

Y tế

Từ 340C đến 420C

Để đo nhiệt độ của cơ thể người


Câu 5:

Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):

a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.

c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

d) Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống.

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất.

Xem đáp án

Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau:

- Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống.

- Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

- Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

- Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.

Chọn đáp án A


Câu 6:

Dùng nhiệt kế rượu để đo và theo dõi nhiệt độ vào các thời điểm trong ngày. Ghi lại các nhiệt độ ở các thời điểm đó theo mẫu bảng dưới đây.

Hãy xác định:

a) Nhiệt độ thấp nhất vào lúc mấy giờ?

b) Nhiệt độ cao nhất vào lúc mấy giờ?

c) Nhiệt độ trung bình trong ngày là bao nhiêu?

Bài 8. Đo nhiệt độ

Xem đáp án

Các em dùng nhiệt kế rượu để đo và theo dõi nhiệt độ vào các thời điểm trong ngày. Dưới đây là ví dụ:

Thời gian

Nhiệt độ

7 giờ

200C

9 giờ

230C

10 giờ

260C

12 giờ

300C

14 giờ

270C

16 giờ

240C

18 giờ

210C

a) Nhiệt độ thấp nhất vào lúc 7 giờ sáng

b) Nhiệt độ cao nhất vào lúc 12 giờ trưa

c) Nhiệt độ trung bình trong ngày là: 

Bài 8. Đo nhiệt độ


Bắt đầu thi ngay