Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 (có đáp án): Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 (có đáp án): Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 (có đáp án): Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả (Mới nhất)

  • 316 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Câu 1. Nghề trồng cây ăn quả có mấy đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 2:

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 3:

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 4:

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 5:

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 6:

Câu 6. Nghề trồng cây ăn quả có mấy yêu cầu đối với người lao động?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

+ Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

+ Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

+ Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.


Câu 7:

Câu 7. Yêu cầu đầu tiên của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.


Câu 8:

Câu 8. Yêu cầu thứ hai của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.


Câu 9:

Câu 9. Yêu cầu thứ ba của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.


Câu 10:

Câu 10. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện mấy công việc?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.


Câu 11:

Câu 11. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, việc đầu tiên cần làm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.


Câu 12:

Câu 12. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, việc cần làm thứ hai là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.


Câu 13:

Câu 13. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, việc cần làm thứ ba là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.


Câu 14:

Câu 14. Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là: cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.


Câu 15:

Câu 15. Có mấy đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là: cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.


Bắt đầu thi ngay