Chủ nhật, 26/05/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 22,900

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:

A. Động năng tăng, thế năng tăng.

B. Động năng tăng, thế năng giảm.

Đáp án chính xác

C. Động năng giảm, thế năng giảm.

D. Động năng giảm, thế năng tăng.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Trong quá trình rơi tự do của một vật, cơ năng của vật được bảo toàn do không chịu tác dụng của các lực khác (như lực cản, lực ma sát…). Vật rơi xuống thì thế năng trọng trường giảm động năng tăng.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wđ của 1 vật khối lượng m là:

Xem đáp án » 18/06/2021 51,499

Câu 2:

Cơ năng là đại lượng:

Xem đáp án » 18/06/2021 47,387

Câu 3:

Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:

Xem đáp án » 18/06/2021 29,426

Câu 4:

Một lực F không đổi liên tục kéo 1 vật chuyển động với vận tốc V theo hướng của lực F. Công suất của lực F là:

Xem đáp án » 18/06/2021 26,946

Câu 5:

Một vật đang chuyển động có thể không có:

Xem đáp án » 18/06/2021 26,212

Câu 6:

Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?

Xem đáp án » 18/06/2021 24,155

Câu 7:

Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng của lò xo k = 100N/m, thế năng đàn hồi của lò xo là

Xem đáp án » 18/06/2021 21,014

Câu 8:

Chọn đáp án đúng nhất. Công có thể biểu thị bằng tích của:

Xem đáp án » 18/06/2021 20,855

Câu 9:

Một lò xo bị giãn 4cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J với mốc thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng. Độ cứng của lò xo là

Xem đáp án » 18/06/2021 19,456

Câu 10:

Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng véc tơ?

Xem đáp án » 18/06/2021 17,348

Câu 11:

Khi khối lượng giảm đi bốn lần nhưng vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ.

Xem đáp án » 18/06/2021 16,459

Câu 12:

Chọn câu sai:

Xem đáp án » 18/06/2021 16,376

Câu 13:

Động năng của vật tăng khi:

Xem đáp án » 18/06/2021 15,474

Câu 14:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

Xem đáp án » 18/06/2021 13,025

Câu 15:

Một động cơ có công suất không đổi, công của động cơ thực hiện theo thời gian là đồ thị nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,632

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »