Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 1,553

Trong các tập tính sau đây, có bao nhiêu tập tính bẩm sinh?

(1) Tò vò đào hố trên mặt đất để làm tổ sinh sản.

(2) Khi tham gia giao thông, thấy tín hiệu đèn đỏ thì dừng lại.

(3) Mèo săn đuổi chuột để bắt mồi.

(4) Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa trời râm.

(5) Ve kêu vào mùa hè.

(6) Chuột nghe tiếng mèo thì bỏ chạy.

(7) Ếch kêu vào mùa sinh sản.

A. 6.

B. 5.

C. 4.

Đáp án chính xác

D. 3.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Tập tính bẩm sinh có các đặc điểm:

- Sinh ra đã có sẵn.

- Được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

- Bền vững, không thay đổi.

- Bản năng là tập tính bẩm sinh phức tạp.

Trong các ví dụ trên thì các tập tính bẩm sinh là:

(1) Tò vò đào hố trên mặt đất để làm tổ giúp cho sinh sản.

(4) Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa trời râm.

(5) Ve kêu vào mùa hè.

(7) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với vật nuôi, vào mùa có khí hậu lạnh thì sự sinh trưởng và phát triển chậm hơn mùa có khí hậu thích hợp. Nguyên nhân chủ yếu là vì:

Xem đáp án » 18/06/2021 5,290

Câu 2:

Khi nói về hiện tượng thừa hay thiếu hoocmôn GH ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Nếu thiếu GH ở giai đoạn trẻ em thì gây ra bệnh lùn.

(2) Nếu thiếu GH ở người trưởng thành thì cũng không gây ra tác hại gì.

(3) Nếu thừa GH ở người trưởng thành thì cũng không gây ra hậu quả gì.

(4) Để chữa bệnh lùn do thiếu GH thì có thể tiêm GH vào giai đoạn sau tuổi dậy thì.

(5) Một người “khổng lồ” có thể là do thừa GH ở giai đoạn trẻ em.

Xem đáp án » 18/06/2021 2,703

Câu 3:

Khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng được truyền từ bậc dinh dưỡng cao đến bậc dinh dưỡng thấp liền kề.

(2) Ở mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng chủ yếu bị mất đi do hoạt động hô hấp của sinh vật.

(3) Ở bậc dinh dưỡng càng cao thì tổng năng lượng được tích lũy trong tổng số sinh vật càng tăng.

(4) Năng lượng được truyền theo một chiều và được giải phóng vào môi trường dưới dạng nhiệt.

Xem đáp án » 18/06/2021 1,749

Câu 4:

Hoocmôn nào sau đây là nhóm hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của côn trùng?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,043

Câu 5:

Khi nhận được kích thích từ môi trường, thủy tức thường phản ứng bằng cách nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 573

Câu 6:

Nhóm động vật nào sau đây có tính cảm ứng bằng hình thức phản xạ?

Xem đáp án » 18/06/2021 556

Câu 7:

Khi nói về mức phản ứng, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

(1) Mức phản ứng là tập hợp các kiểu gen khác nhau của cùng một kiểu hình.

(2) Khi kiểu gen bị đột biến thì mức phản ứng của kiểu gen sẽ thay đổi.

(3) Ở cùng một giống, các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau.

(4) Mức phản ứng do kiểu gen quy định, không phụ thuộc vào môi trường.

Xem đáp án » 18/06/2021 510

Câu 8:

Vận động nở hoa ở cây nghệ tây thuộc loại cảm ứng nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 480

Câu 9:

Trong các loại đại phân tử sau đây, nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên  bao nhiêu loại?

(1) Prôtein.

(2) ARN pôlimeraza.

(3) ADN pôlimeraza.

(4) AND.

(5) ARN.

Xem đáp án » 18/06/2021 406

Câu 10:

Khi nói về giới hạn sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1) Giới hạn sinh thái là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật tồn tại và phát triển.

(2) Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

(3) Khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

(4) Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

Xem đáp án » 18/06/2021 364

Câu 11:

Khí nói về cạnh tranh cùng loài, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 18/06/2021 343

Câu 12:

Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Giao phấn hai cây (P) đều có kiểu hình và kiểu gen giống nhau, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 54% cây quả tròn, ngọt: 21% cây quả tròn, chua: 21% cây quả dài, ngọt: 4% cây quả dài, chua. Cho biết không xảy ra đột biến, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái điều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.

(2) Ở F1, kiểu gen dị hợp tử về một trong hai cặp gen chiếm tỉ lệ 68%.

(3) Ở F1, cây quả tròn, ngọt có 4 loại kiểu gen.

(4) Nếu cho cây (P) lai phân tích thì thu được đời con có số cây quả dài, chua chiếm tỉ lệ 20%.

Xem đáp án » 18/06/2021 307

Câu 13:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=24, một loại thực vật khác có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=26. Theo lí thuyết, giao tử tạo ra từ quá trình giảm phân bình thường ở thể song nhị bội được hình thành từ hai loài trên có số lượng nhiễm sắc thể là:

Xem đáp án » 18/06/2021 298

Câu 14:

Ở một loài thực vật, tính trạnh màu hoa do hai gen không alen (Aa và Bb) quy định. Tính trạnh hình dạng quả do cặp Dd quy định. Các gen quy định các tính trạng nằm trên NST thường, mọi diễn biến trong giảm phân ở hai giới đều giống nhau. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn, đời con (F1) thu được tỉ lệ: 44,25% hoa đỏ, quả tròn: 12% hoa đỏ, quả bầu dục: 26,75% hoa hồng, quả tròn: 10,75% hoa hồng, quả bầu dục: 4% hoa trắng, quả tròn: 2,25% hoa trắng, quả bầu dục. Theo lí thuyết, trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) F1 có tất cả 30 kiểu gen khác nhau về 2 tính trạng nói trên.

(2) Các cây của P có kiểu gen giống nhau.

(3) Hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số 18%.

(4) Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, quả tròn F1 thì xác suất thu được cây thuần chủng là 2,25%.

Xem đáp án » 18/06/2021 270

Câu 15:

Trong quần xã, hiện tượng nào sau đây sẽ giảm cạnh tranh giữa các cá thể khác loài và tăng khả năng sử dụng và khai thác nguồn sống của môi trường?

Xem đáp án » 18/06/2021 242

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »