IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 88,801

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA=a, OB=b, OC=c. Tính thể tích khối tứ diện OABC.

A. abc

Babc/3

C. abc/2

D. abc/6

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Từ giả thiết ta thấy   OBC  tam giác vuông nên thể tích cần tìm là:

VO.ABC13OA.SOBC16OA.OB.OC = abc6

Câu trả lời này có hữu ích không?

5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng a6. Tính thể tích khối lập phương đó.

Xem đáp án » 18/06/2021 27,662

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Khi đó, thể tích của khối chóp S.ABCD là:

Xem đáp án » 18/06/2021 24,590

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = 2a; AD = 3a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy ABCD và SA = a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Xem đáp án » 18/06/2021 13,020

Câu 4:

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng a2 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 3a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

Xem đáp án » 18/06/2021 12,223

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB=a, BC=2a, SA=2a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

Xem đáp án » 18/06/2021 10,386

Câu 6:

Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5, đáy là hình vuông có cạnh bằng 4. Hỏi thể tích khối lăng trụ bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,946

Câu 7:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SB vuông góc với đáy (ABC), SB = 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Xem đáp án » 18/06/2021 9,383

Câu 8:

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' ABC tam giác vuông tại A. Hình chiếu của A' lên (ABC) trung điểm của BC. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C' biết AB=a, AC=a3, AA'=2a

Xem đáp án » 18/06/2021 7,661

Câu 9:

Cho khối chóp tam giác đều. Nếu tăng cạnh đáy lên hai lần và giảm chiều cao đi bốn lần thì thể tích của khối chóp đó sẽ:

Xem đáp án » 18/06/2021 7,348

Câu 10:

Cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình lăng trụ trên. Tính S.

Xem đáp án » 18/06/2021 7,073

Câu 11:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và thể tích bằng 3a³. Tính chiều cao h của khối chóp S.ABC.

Xem đáp án » 18/06/2021 6,722

Câu 12:

Số cạnh của một hình lăng trụ có thể là số nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,693

Câu 13:

Tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng 2.

Xem đáp án » 18/06/2021 6,658

Câu 14:

Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a. Gọi M điểm nằm trên cạnh CD. Tính thể tích khối chóp S.ABM

Xem đáp án » 18/06/2021 5,714

Câu 15:

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tam giác ABC vuông tại A, AB=AA'=a, AC=2a. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Xem đáp án » 18/06/2021 4,888

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »