IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 537

Chất nào sau đây dùng để phân biệt ancol etylic và anđehit axetic?

A. Na.

B. AgNO3/NH3.

C. quỳ tím.

D. cả A và B.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án D

- dùng Na: ancol etylic tạo khí, anđehit axetic không phản ứng

- dùng AgNO3/NH3: ancol etylic không phản ứng, anđehit axetic tạo kết tủa

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gọi của anđehit có khối lượng phân tử nhỏ nhất là

Xem đáp án » 19/06/2021 292

Câu 2:

Có bao nhiêu đồng phân có cùng CTPT C4H8O có khả năng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3?

Xem đáp án » 19/06/2021 245

Câu 3:

Fomalin hay fomon (dùng để bảo quản xác động vật chống thối rữa) là

Xem đáp án » 19/06/2021 235

Câu 4:

Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xt Ni, nung nóng) thu được

Xem đáp án » 19/06/2021 235

Câu 5:

CH3CHO khi phản ứng với dd AgNO3/NH3 thu được muối hữu cơ B là

Xem đáp án » 19/06/2021 205

Câu 6:

Trong công nghiệp, HCHO được điều chế từ chất nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 179

Câu 7:

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Xem đáp án » 19/06/2021 172

Câu 8:

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là

Xem đáp án » 19/06/2021 172

Câu 9:

CTPT nào sau đây không thể là anđehit?

Xem đáp án » 19/06/2021 172

Câu 10:

Chất C4H8O có mấy đồng phân là anđehit mạch hở:

Xem đáp án » 19/06/2021 170

Câu 11:

Ở điều kiện thường, các anđehit nào sau đây tan tốt trong nước?

Xem đáp án » 19/06/2021 164

Câu 12:

Benzanđehit tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm (t0C) thu được kết tủa màu đỏ gạch là

Xem đáp án » 19/06/2021 154

Câu 13:

Chất nào sau đây tác dụng với H2 (Ni, to) dư thu được ancol đơn chức

Xem đáp án » 19/06/2021 150

Câu 14:

Trong những dãy chất sau đây, dãy các chất đồng phân của nhau là

Xem đáp án » 19/06/2021 138

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »