Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 1,884

Lực ma sát trượt không có đặc điểm nào sau đây?

A. ngược chiều với chiều chuyển động của vật

B. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc

Đáp án chính xác

C. phụ thuộc vào độ lớn của áp lực

D. phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng hai mặt tiếp xúc

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Lực ma sát trượt (Fmst) xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau, có chiều ngược chiều với chiều chuyển động của vật và có độ lớn phụ thuộc vào độ lớn của áp lực.

Như vậy, lực ma sát trượt không có đặc điểm phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 10-6. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,010

Câu 2:

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

Xem đáp án » 19/06/2021 239

Câu 3:

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

Xem đáp án » 19/06/2021 209

Câu 4:

Đặc điểm của lực ma sát trượt?

Xem đáp án » 19/06/2021 189

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 185

Câu 6:

Lực ma sát trượt xuất hiện:

Xem đáp án » 19/06/2021 169

Câu 7:

Chọn phương án đúng

Xem đáp án » 19/06/2021 163

Câu 8:

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì:

Xem đáp án » 19/06/2021 163

Câu 9:

Khi một vật lăn trên mặt một vật khác:

Xem đáp án » 19/06/2021 161

Câu 10:

Lực ma sát lăn có chiều

Xem đáp án » 19/06/2021 159

Câu 11:

Ô-tô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực đẩy của động cơ vì:

Xem đáp án » 19/06/2021 156

Câu 12:

Một người kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là:

Xem đáp án » 19/06/2021 156

Câu 13:

Chọn phương án sai.

Xem đáp án » 19/06/2021 147

Câu 14:

Yếu tố quyết định nhất trong trò chơi kéo co là:

Xem đáp án » 19/06/2021 145

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »