Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 1,959

Nội dung nào dưới đây mô tả đúng động tácbò hai chân, hai tay?

Khi thực hiện động tác bò cao chân, một tay cần lưu ý điều gì?

A. Luôn để súng trên mặt đất để đảm bảo an toàn.

B. Thực hiện 2 chắc 1 di để tiến đến vị trí xác định.

C. Một tay cầm súng, tay còn lại cầm vật chất, khí tài.

D. Súng đeo sau lưng; khi tiến tay nào thì dò đường của chân đó.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thực hiện động tác lê thấp cần chú ý gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 7,218

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu của các tư thế động tác vận động cơ bản trên chiến trường?

Xem đáp án » 22/06/2022 6,616

Câu 3:

Khi thực hiện động tác đi khom cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 5,304

Câu 4:

Trong chiến đấu, động tác đi khom được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 5,223

Câu 5:

Khi thực hiện động tác bò cao chân, một tay cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 4,856

Câu 6:

Trường hợp nào dưới đây có thể vận dụng động tác đi khom?

Xem đáp án » 22/06/2022 4,111

Câu 7:

Trong chiến đấu, động tác trườn được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 4,094

Câu 8:

Trong chiến đấu, động tác trườn không được thực hiện trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,980

Câu 9:

Trong chiến đấu, động tác chạy khom được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,705

Câu 10:

Trong chiến đấu, động tác bò cao được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,679

Câu 11:

Có thể vận dụng tư thế nào dưới đây khi tác chiến trong khu vực gần địch có địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm ngực hoặc sương mù?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,661

Câu 12:

Có thể vận dụng tư thế nào dưới đây khi tác chiến ở những nơi gần địch, có địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cao ngang tư thế người ngồi?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,483

Câu 13:

Trong chiến đấu, động tác vọt tiến được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,420

Câu 14:

Khi thực hiện động tác trườn, súng phải đặt dọc theo thân người, cách thân người từ

Xem đáp án » 22/06/2022 3,266

Câu 15:

Trong chiến đấu, động tác bò cao hai chân, một tay được vận dụng trong trường hợp nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 3,117

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »