IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục Quốc Phòng Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam có đáp án

Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam có đáp án

Trắc nghiệm Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam có đáp án

  • 1361 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Việc “Tổ chức quân đội công nông” được đề cập đến trong văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 10/1930) đã xác định chủ trương xây dựng

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lapaj theo chỉ thị của

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có sự tham gia của

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

Sau Cách mạng tháng Tám, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được đổi tên thành

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 7:

Trong giai đoạn 1945 – 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án C.


Câu 8:

Ngày 7/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Quyết định thành lapaj

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 9:

Đến năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có khoảng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 13:

Bức tranh dưới đây gợi cho anh/ chị liên tưởng tới anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nào?

Bức tranh dưới đây gợi cho anh/ chị liên tưởng tới anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: D (chiến sĩ Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo).


Câu 16:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 17:

Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 20:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 23:

Ngày 15/01/1950 Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có ba tính chất là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 24:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nhiệm vụ, thành tích của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong những năm 1961 - 1965?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D


Câu 25:

Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 27:

Ngày 15/1/1961, các lực lượng vũ trang tại miền Nam Việt Nam được thống nhất với tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 28:

Tổ chức nào dưới đây được coi là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 29:

Chiến công đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là hạ đồn địch ở

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 30:

Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi ngay