Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 4 Tiếng Anh (mới) Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 có đáp án

  • 906 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 15:

Do you _____________ studying Maths?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay