Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Đề kiểm tra 15 phút Tiếng anh 11 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng anh 11 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng anh 11 Học kì 2 có đáp án - Đề 4

  • 1796 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Ancestor_________is a millennium tradition of Vietnam.
Xem đáp án
Đáp án: worship
Dịch nghĩa: Ancestor worship is a millennium tradition of Vietnam. (Thờ cúng tổ tiên là một truyền thống có từ hàng thiên niên kỷ trước của Việt Nam.)

Câu 3:

Using_________sources is better for the environment than burning fossil fuels.
Xem đáp án
Đáp án: renewable energy
Dịch nghĩa: Using renewable energy sources is better for the environment than burning fossil fuels. (Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo tốt cho môi trường hơn so với đốt nhiên liệu hóa thạch.)

Câu 4:

You should plan your_________several days before the trip.
Xem đáp án
Đáp án: itinerary
Dịch nghĩa: You should plan your itinerary several days before the trip. (Bạn nên lập kế hoạch hành trình của bạn vài ngày trước chuyến đi.)

Câu 5:

Improvements are being made to the transport_________in Hanoi.
Xem đáp án
Đáp án: infrastructure
Dịch nghĩa: Improvements are being made to the transport infrastructure in Hanoi. (Những cải tiến đang được thực hiện đối với cơ sở hạ tầng giao thông ở Hà Nội.)

Câu 6:

Water pollution is threatening the health of all city_________.
Xem đáp án
Đáp án: inhabitants
Dịch nghĩa: Water pollution is threatening the health of all city inhabitants (Ô nhiễm nước đang đe dọa sức khỏe của mọi cư dân trong thành phố.)

Câu 7:

Rewrite the following sentences replacing the relative clauses with participle or to-infinitive clauses
The Complex of Hue Monuments is the first World Heritage Site in Vietnam that has been recognised by UNESCO.
→ The Complex of Hue Monuments _________________________________________
Xem đáp án
Đáp án: The Complex of Hue Monuments is the first World Heritage Site in Vietnam to be recognised by UNESCO.
Giải thích: Mệnh đề quan hệ trong câu là “that has been recognised by UNESCO” có động từ “recognised” ở hình thức bị động, đồng thời có cụm từ “the first”, nên khi rút gọn ta dùng to-infinitive “to be recognised”.
Dịch nghĩa: Quần thể di tích cố đô Huế là Di sản Thế giới đầu tiên tại Việt Nam được UNESCO công nhận.

Câu 8:

The Lonely Pine Tree which stands at the bank of Suoi Vang Lake has emerged as one of the most favorite natural attractions in Da Lat.
→ The Lonely Pine Tree_________________________________________
Xem đáp án
Đáp án: The Lonely Pine Tree standing at the bank of Suoi Vang Lake has emerged as one of the most favorite natural attractions in Da Lat.
Giải thích: Mệnh đề quan hệ trong câu là “which stands at the bank of Suoi Vang Lake” có động từ “stands” ở hình thức chủ động nên khi rút gọn ta dùng phân từ ở dạng hiện tại “standing”.
Dịch nghĩa: Cây thông cô đơn nằm bên bờ hồ Suối Vàng đã nổi lên như một trong những điểm tham quan thiên nhiên được yêu thích nhất ở Đà Lạt.

Câu 9:

He is the last emperor of the Qing dynasty who ruled China over 10 years.
→ He is the last_________________________________________
Xem đáp án
Đáp án: He is the last emperor of the Qing dynasty to rule China over 10 years.
Giải thích: Mệnh đề quan hệ trong câu là “who ruled the country over 10 years” có động từ “rule” ở hình thức chủ động, đồng thời có cụm từ “the last” , nên khi rút gọn ta dùng to-infìnitive “to rule”.
Dịch nghĩa: Ông ấy là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh cai trị Trung Quốc trong hơn 10 năm.

Câu 10:

Combine the sentences or rewrite them to make conditional sentences type 0
You ride a motorbike without a valid driving license. You are fined up to 1,200,000 VND.
→ If_________________________________________
Xem đáp án
Đáp án: If you ride a motorbike without a valid driving license, you are fined up to 1,200,000 VND.
Giải thích: Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 0: if + present tenses, present simple/ imperative form (if + các thì hiện tại, hiện tại đơn/ hình thức mệnh lệnh).
Dịch nghĩa: Nếu bạn đi xe máy không có bằng lái xe hợp lệ, bạn bị phạt tới 1.200.000 đồng.

Câu 11:

My little sister often cries when she hears thunders.
→ If_________________________________________
Xem đáp án
Đáp án: My little sister often cries if she hears thunders.
Giải thích: Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 0: if + present tenses, present simple/ imperative form (if + thì hiện tại, hiện tại đơn/ hình thức mệnh lệnh).
Dịch nghĩa: Em gái tôi thường khóc nếu nghe thấy tiếng sấm.

Câu 12:

When you realize that you lose your debit card, contact your bank immediately.
→ If_________________________________________
Xem đáp án
Đáp án: If you realize that you lose your debit card, contact your bank immediately.
Giải thích: Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 0: if + present tenses, present simple/ imperative form (if + thì hiện tại, hiện tại đơn/ hình thức mệnh lệnh).
Dịch nghĩa: Nếu bạn nhận ra rằng bạn bị mất thẻ ghi nợ, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn ngay lập tức

Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương