Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Giáo dục Quốc Phòng Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

  • 423 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Đường ngắm cơ bản được gióng vào điểm đã được xác định với điều kiện mặt súng thăng bằng được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các yếu tố để người bắn bắn trúng mục tiêu?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Đường ngắm cơ bản sai lệch thực chất là sự sai lệch về

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 6:

Bản chất của ngắm bắn là xác định

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 8:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các yếu tố tác động dẫn đến sự sai lệch kết quả bắn?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 9:

Động tác nằm bắn (với súng AK hoặc súng trường CKC) được thực hiện tuần tự theo các bước nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 10:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế/ cử động khi thực hiện động tác chuẩn bị đạn?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 13:

Khẩu lệnh của động tác nằm chuẩn bị bắn súng tiểu liên AK như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 15:

Sau khi nghe dứt khẩu lệnh nào dưới đây, người bắn thực hiện ngừng bắn tạm thời?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 16:

Người bắn thực hiện ngừng bắn hoàn toàn sau khi nghe dứt khẩu lệnh nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 17:

Động tác giương súng khi bắn súng tiểu liên AK gồm những yêu cầu gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 19:

Yêu cầu “bằng” khi thực hiện động tác giương súng tiểu liên AK được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Yêu cầu “chắc” khi thực hiện động tác giương súng tiểu liên AK được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 21:

Khi bắn súng tiểu liên AK, trong quá trình bóp cò, người bắn phải nhịn thở để

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 22:

Khi đang bắn, nghe khẩu lệnh” Ngừng bắn”, ngón trỏ (tay phải) của người bắn phải

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 23:

Khi bắn súng tiểu liên AK có tì sẽ chính xác hơn khi bắn không có tì, vì

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 24:

Khi tập ngắm trúng, ngắm chụm bằng súng tiểu liên AK, thành tích Khá được tính theo 3 điểm chấm như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 27:

Trong bài bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK, mục tiêu bắn có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 28:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng mục tiêu bắn trong bài bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay