Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Giáo dục Quốc Phòng Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 6: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 6: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

Giáo dục quốc phòng lớp 11 Bài 6: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

  • 1217 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi ném lựu đạn thật, người ném phải căn cứ vào yếu tố nào để xác định tư thế, động tác ném?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Khi ném lựu đạn xong, người ném phải làm gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Nếu trong kho chứa có nhiều vũ khí hoặc  vật chất khác thì lựu đạn cần được cất giữ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong quá trình vận chuyển, giữ gìn lựu đạn cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Khi sử dụng lựu đạn, cần lưu ý điều gì với chốt an toàn?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của lựu đạn?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 7:

Lựu đạn là loại vũ khí có cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 8:

Lựu đạn Φ1 Việt Nam, dung để sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 11:

Lựu đạn Φ1 Việt Nam cao bao nhiêu mm?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 12:

Lựu đạn cần 97 Việt Nam cao bao nhiêu mm?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 14:

Vỏ lựu đạn Φ1 Việt Nam làm bằng chất liệu gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 15:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng về thân lựu đạn Φ1 Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 16:

So với lựu đạn Φ1, lựu đạn cần 97 Việt Nam có sự khác biệt về

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 17:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những yêu cầu khi sử dụng lựu đạn?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sau khi ném lựu đạn xong phải quan sát kết quả ném và tình hình địch để có biện pháp xử lí kịp thời.


Câu 18:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quy định khi gìn giữ lựu đạn?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 19:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quy định khi sử dụng lựu đạn?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Chỉ sử dụng lựu đạn thật trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 21:

Khi ném lựu đạn, người ném buông lựu đạn ra khỏi tay khi nào là đúng thời cơ nhất?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 22:

Đặc điểm về tư thế ném khi ném lựu đạn trúng đích là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 23:

Bài kiểm tra ném lựu đạn trúng đích có cự li bao nhiêu m?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 24:

Ném lựu đạn trúng đích có mấy vòng tròn đích, bán kính mỗi vòng bao nhiêu m?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 25:

Trong ném lựu đạn trúng đích, đánh giá thành tích loại Giỏi khi người ném ném trúng vị trí nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 30:

Không dùng tư thế, động tác đứng ném lựu đạn trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay