Thứ sáu, 19/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Thi thử THPT Quốc gia Giáo dục công dân Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án (P5)

  • 3791 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên đ tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Hàng hóa có thể tồn tại dưới những dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi nào

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 6:

Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu nghèo của quy luật giá trị

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

Cạnh tranh giữa người mua và người mua diễn ra trên thị trường khi nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 9:

Pháp luật có những đặc trưng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Vi phạm pháp luật là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra ở độ tuổi

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Tài sản nào sau đây không phải là tài sản riêng của vợ, chồng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để...

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 17:

Nhận định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 19:

Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 20:

Điền vào chỗ trống: "Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân là các quyền gắn liền với việc thực hiện

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 21:

Khi thực hiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 22:

Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 23:

Công ti V thường xuyên mời chuyên gia tư vấn cách lựa chọn thực phẩm an toàn cho nhân viên là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 24:

Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 25:

Chủ thể tố cáo bao gồm

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 26:

Hãy chỉ ra một trong các nội dung cơ bản về quyền học tập của công dân

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 27:

Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 28:

Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 29:

Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng của nhà nước là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 31:

Nhận định nào đúng? Phạm tội quả tang là người….

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 32:

Các quyền tự do cơ bản của công dân được quy định trong

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 36:

Do mâu thuẫn với E nên H đã vào trang facebook của E tải một số hình ảnh nhạy cảm của E và người yêu về máy. Sau đó chỉnh sửa và đăng tin xúc phạm E trên facebook của mình. Hành vi của H vi phạm quyền nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 37:

Do mâu thuẫn với E nên H đã vào trang facebook của E tải một số hình ảnh

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay