IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 3 Tin học Top 10 Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Top 10 Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 16729 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 26 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Tiếng trống trường cho em biết thông tin dạng gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 7:

Các phím F G V B do ngón nào của bàn tay trái phụ trách gõ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 9:

Hộp màu nằm ở vị trí nào của màn hình Paint:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 10:

Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu nền trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Xem đáp án

Các bước tô màu bằng màu nền trong phần mềm Paint: (0.25 điểm)

- Bước 1: Chọn công cụ tô màu. (0.75 điểm)

- Bước 2: Nháy nút phải chuột để chọn màu tô. (0.5 điểm)

- Bước 3: Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu (0.5 điểm)

Ở bước 1 nếu không nêu được tên công cụ là công cụ tô màu thì chỉ cho 0.25 điểm


Câu 13:

Nêu cách đặt tay trên bàn phím tại hàng phím cơ sở? (2 điểm)

Xem đáp án

Cách đặt tay trên bàn phím tại hàng phím cơ sở:

Tại hàng cơ sở, em đặt ngón trỏ của tay trái lên phím F (phím có gai) (0.5 điểm)

Các ngón còn lại đặt lên các phím A S D. (0.5 điểm)

Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai J (0.5 điểm)

Các ngón còn lại đặt lên các phím K L ; (0.5 điểm)


Bắt đầu thi ngay