Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Thí điểm Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

  • 12415 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 8:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Jack has a collection of ________.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

"I have never been to Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

People believed that Jane retired because of her poor health.

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương