Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 11 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 11 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 7946 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 12:

Tet is a ________ occasion for all members of families to gather.

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 13:

-.A: Would you like some more tea?-B:_____________________

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 14:

Would you mind__________for a moment ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 15:

John ____________ helping him carrying the package

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 16:

John suggested ____________to the new branch in Vietnam

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 17:

___________ is the day when people celebrate the largest full moon in the year

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 20:

_______in some developing countries may be the cause of poverty and hunger.

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 21:

They …. on the street when it rained

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 22:

What would you like to drink? - __________

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 23:

How many _______ are there in the competition?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 27:

My friends congratulated me _______the final examination.

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương