Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Công nghệ Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 15: Vật liệu cơ khí có đáp án

Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 15: Vật liệu cơ khí có đáp án

Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 15: Vật liệu cơ khí có đáp án

  • 4091 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính chất vật liệu gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Tính chất đặc trưng về cơ học là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Có mấy loại giới hạn bền?

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là giới hạn bền kéo và giới hạn bền nén.


Câu 4:

Đặc trưng cho độ bền của vật liệu là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Độ bền là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

Đâu là giới hạn bền?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 8:

Đơn vị đo độ cứng là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 10:

Tên vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay