Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Công nghệ Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án

Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án

Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án

  • 3146 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mặt cắt là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Hình cắt là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Có mấy loại mặt cắt:

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là mặt cắt chập và mặt cắt rời.


Câu 4:

Có mấy loại hình cắt?

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa và hình cắt cục bộ.


Câu 5:

Đâu là hình cắt đã học trong chương trình công nghệ 11?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

Đặc điểm mặt cắt chập?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 7:

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì mặt cắt rời vẽ bên ngoài hình chiếu, đường bao vẽ bằng nét liền mảnh


Câu 8:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Chọn phát biểu sai về hình cắt một nửa:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 10:

Tên mặt cắt đã học trong chương trình công nghệ 11 là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay