IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Tiếng Anh (mới) Trắc nghiệm Tiếng anh 11 Unit 8: Our world heritage sites

Trắc nghiệm Tiếng anh 11 Unit 8: Our world heritage sites

Từ Vựng – Our World Heritage Sites

  • 13174 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Choose the best answer to complete each sentence A lot of visitors to Phong Nha-Ke Bang National Park are keen on _____exploration

Xem đáp án

Đáp án: B

islet (n): hòn đảo nhỏ  

cave (n): hang động, hang đá vôi  

citadel (n): thành trì   

cuisine (n): ẩm thực

=>A lot of visitors to Phong Nha-Ke Bang National Park are keen on cave exploration.

Tạm dịch: Rất nhiều du khách tới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cảm thấy hứng thú với việc khám phá hang động nơi đây.


Câu 3:

Choose the best answer to complete each sentence Phong Nha-Ke Bang National Park provides a lot of valuable information about the earth's _______development

Xem đáp án

Đáp án: C

geology (n): địa chất học                                

geologist (n): nhà địa chất      

geological (adj): thuộc về địa chất                 

geologically (adv): về mặt địa chất

=>Cần tính từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ “development”

=>Phong Nha - Ke Bang National Park provides a lot of valuable information about the earth's geological development.

Tạm dịch: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp nhiều thông tin giá trị về sự phát triển địa chất của trái đất.


Câu 4:

Choose the best answer to complete each sentenceThe _______ will last for several years as scholars believe that there are still relics buried in this site.

Xem đáp án

Đáp án: A

excavation (n): cuộc khai quật                                   

dynasty (n): triều đại  

harmony (n): sự hài hòa, sự cân đối   

landscape (n): cảnh quan

=>The excavation will last for several years as scholars believe that there are still relics buried in this site.

Tạm dịch: Cuộc khai quật sẽ kéo dài trong vài năm vì các học giả tin rằng vẫn còn những di vật bị chôn vùi tại khu vực này.


Câu 5:

Choose the best answer to complete each sentence. Trang An Scenic Landscape __________ includes both natural and cultural sites.

Xem đáp án

Đáp án: C

park (n): công viên

area (n): khu vực

complex (n): quần thể

heritage (n): di sản

Trang An Scenic Landscape Complex: Quần thể danh thắng Tràng An

Tạm dịch: Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm những điểm tự nhiên và văn hóa.


Câu 6:

Choose one answer to complete each sentence. Visitors should avoid shops selling unusual ________ from the area.

Xem đáp án

Đáp án: D

craftsman (n): thợ thủ công

lattern (n): đèn lồng

grotto (n): hang động

relic (n) di tích, di vật

=> Visitors should avoid shops selling unusual relic from the area.

Tạm dịch: Khách tham quan nên tránh mua những di vật quý hiếm từ những địa điểm du lịch.


Bắt đầu thi ngay