Thứ sáu, 08/12/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 6,082

Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:

A. Edit → Primary key 

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

C. A và B

D. A hoặc B

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Trong Access, muốn thay đổi khóa chính, ta chọn trường muốn chỉ định khóa chính rồi thực hiện: Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc chọn Edit → Primary Key

Đáp án: D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 22/06/2022 928

Câu 2:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án » 22/06/2022 828

Câu 3:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án » 22/06/2022 462

Câu 4:

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Xem đáp án » 22/06/2022 432

Câu 5:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 343

Câu 6:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 22/06/2022 287

Câu 7:

Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 252

Câu 8:

Thành phần cơ sở của Access là: 

Xem đáp án » 22/06/2022 248

Câu 9:

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...

Xem đáp án » 22/06/2022 198