Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 4 Tiếng Anh (mới) Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 có đáp án

  • 501 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 17:

Chọn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 18:

Chọn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 19:

Chọn từ khác loại

 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 20:

Chọn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 26:

Cùng làm câu đố về nghề nghiệp nhé!

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 có đáp án

 

Xem đáp án

1. SINGER

2. FIRE-FIGHTER

3. WAITER

4. POLLICEOFFICE

5. STUDENT

6. TRUCKDRIVER

7. TEACHER

8. CHEF

9. NURSE

10. DENTIST

11. DOCTOR

12. BUSDRIVER

13. POSTSALWORKER


Bắt đầu thi ngay