Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 4 Tiếng Anh (mới) Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án

  • 507 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền this/ that/ these/ those thích hợp vào chỗ trống

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án

Xem đáp án

1. This

2. Those

3. That

4. This

5. These

6. Those

7. This – pen 

8. That – rubber

9. These – chairs


Bắt đầu thi ngay