Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Tin học Top 4 Đề thi giữa kì 2 Tin học 7 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề thi giữa kì 2 Tin học 7 có đáp án (Bài số 1)

Đề thi giữa kì 2 Tin học 7 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 2691 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Định dạng là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nút lệnh Fill Color dùng để:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Các nút lệnh Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)làm cho kí tự trở thành

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Thông số Top trong hộp thoại Page Setup được dùng để:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Tác dụng của nút lệnh Next trên thanh công cụ Print Preview dung để:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 9:

Em hãy đánh dấu trật tự đúng của các thao tác thường thực hiện khi thực hiện nhập dữ liệu vào bảng tính:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Hộp thoại Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)=> chọn mục Bottom có chức năng gì:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 11:

II. TỰ LUẬN

Em hãy nêu các bước để thực hiện việc định dạng phông chữ trong các ô tính?

Xem đáp án

* Định dạng phông chữ trong các ô tính:

- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.

- Nháy mũi tên ở ô Font.

- Chọn phông chữ thích hợp.


Câu 12:

Hãy nêu lợi ích của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in bằng lệnh Print Preview? Làm thế nào có thể đổi hướng giấy của bảng tính?

Xem đáp án

Xem trước khi in cho phép ta kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. Kịp thời điều chỉnh những chỗ chưa hợp lý.

- Để thay đổi hướng giấy in ta làm như sau:

+ Vào File -> Page Setup

+ Nháy chuột mở trang Page.

+ Chọn Potrait (đứng); Hoặc Landscape (ngang)


Câu 13:

Cho bảng tính sau:

Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

Hãy nêu các bước để thực hiện:

a) Sắp xếp cột điểm Vật lý theo thứ tự giảm dần.

b)Lọc ra bạn có Điểm TB bằng 5.8

Xem đáp án

a) Sắp xếp cột điểm Vật lý theo thứ tự giảm dần.

- Chọn một ô trong cột điểm Vật lý

- Nháy chuột vào nút Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)để sắp xếp theo thứ tự giảm dần

b) Lọc bạn có Điểm TB bằng 5.8

- Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

- Mở bảng chọn Data -> Filter trong nhóm Sort & Filter-> xuất hiện các nút lọc ở cạnh tiêu đề các cột.

- Nháy chuột vào nút lọc cạnh tiêu đề cột Điểm TB chọn tiêu chuẩn lọc là 5.8


Bắt đầu thi ngay