Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Tiếng Anh (mới) Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Cuối học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Cuối học kì 1 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh 5 Cuối học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2636 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 16:

Circle the odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 17:

Circle the odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 18:

Circle the odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 19:

Circle the odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Circle the odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay