Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14: (có đáp án) Nước Âu Lạc (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14: (có đáp án) Nước Âu Lạc (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14: (có đáp án) Nước Âu Lạc (phần 2)

  • 1007 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Năm 218 TCN đã diễn ra sự kiện gì quan trọng đối với nước Văn Lang?

Xem đáp án

Đáp án A

Sau khi thống nhất Trung Nguyên, năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi. Hành động này có ảnh hưởng quan trọng đến nền độc lập của nhân dân Văn Lang


Câu 3:

Sau khi lên ngôi, An Dương Vương đã chọn khu vực nào để đóng đô

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi đánh thắng cuộc xâm lược của quân Tần, Thuc Phán tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại nhà nước, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, Đông Anh – Hà Nội)


Câu 4:

Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc được xây dựng trên cơ sở nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Bộ máy nhà nước thời An Dương Vương được xây dựng trên cơ sở bộ máy thời Văn Lang, không có gì quá khác biệt. Cụ thể là:

- Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương, nắm giữ mọi quyền hành chính.

- Giúp việc cho vua có các Lạc Hầu, Lạc tướng.

- Cả nước chia thành nhiều bộ, do Lạc tướng đứng đầu.

- Các làng, chạ vẫn do bồ chính cai quản


Câu 5:

Triệu Đà đã sử dụng âm mưu gì để làm suy yếu nước Âu Lạc?

Xem đáp án

Đáp án A

Sau khi thất bại trong cuộc xâm lược Âu Lạc, biết không thể đánh thắng được quân dân Âu Lạc, Triệu Đà bèn vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước ta


Câu 6:

Địa danh nào là nơi tập trung thuyền chiến vừa luyện tập, vừa chiến đấu của quân dân Âu Lạc?

Xem đáp án

Đáp án B

Đầm Cả là nơi tập trung các thuyền chiến, vừa luyện tập, vừa sẵn sàng chiến đấu


Câu 7:

Vì sao nhà nước mới được thành lập sau cuộc kháng chiến chống Tần lại gọi là Âu Lạc?

Xem đáp án

Đáp án A

Hai vùng đất cũ của người Tâv Âu và Lạc Việt được hợp thành một nước mới có tên là Âu Lạc


Câu 8:

Nội dung nào sau đây không thuộc đặc điểm tình hình nước Văn Lang cuối thế kỉ III TCN?

Xem đáp án

Đáp án D

Vào cuối thế kỉ III TCN- đời Hùng Vương thứ 18, đất nước Văn Lang không còn bình yên như trước. Vua không lo sửa sang võ bị, chỉ lo ăn uống vui chơi. Lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, ở phương Bắc nhà Tần đã thống nhất Trung nguyên và chuẩn bị tiến hành các cuộc chiến tranh mở rộng bờ cõi xuống phía Nam.

=> Loại trừ đáp án: D


Câu 9:

Đâu không phải nhân tố đưa đến sự tiến bộ trong nông nghiệp và thủ công nghiệp thời kì Âu Lạc?

Xem đáp án

Đáp án C

Có sự tiến bộ trong nông nghiệp, thủ công nghiệp thời kì Âu Lạc do:

- Tiếp nối thành tựu cải tiến công cụ từ thời Văn Lang...

- Sau kháng chiến chống xâm lược, đất nước được độc lập.

- Tinh thần cần cù lao động và sáng tạo không ngừng của nhân dân.

=> Loại trừ đáp án: C (Nội dung thuộc đặc điểm về mặt xã hội của nước ta thời kì Âu Lạc).


Câu 10:

Nội dung nào không phải biện pháp của An Dương Vương để củng cố an ninh quốc phòng quốc gia?

Xem đáp án

Đáp án D

Để củng cố an ninh quốc phòng quốc gia, An Dương Vương đã cho xây dựng quân thành Cổ Loa. Trong thành có một lực lượng quân đội lớn gồm bộ binh và thủy binh được trang bị vũ khí bằng đồng như giáo, rìu chiến, dao găm, nỏ. Đầm Cả là nơi tập trung thuyền chiến, vừa luyện tập, vừa sẵn sàng chiến đấu.

=> Loại trừ đáp án: D


Câu 11:

Lần xâm lược lúc đầu của Triệu Đà thất bại không xuất phát từ lý do nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Quân Âu Lạc có vũ khí tốt, đoàn kết một lòng, tình thần chiến đấu dũng cảm đã đánh thắng cuộc xâm lược của Triệu Đà, giữ vững nền độc lập dân tộc


Câu 12:

Một trong những nguyên nhân đưa đến cuộc kháng chiến chống quân Tần của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt thắng lợi là

Xem đáp án

Đáp án A

Nguyên nhân đưa đến cuộc kháng chiến chống quân Tần của nhà dân Tây Âu và Lạc Việt thắng lợi là:

- Do sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt.

- Sự lãnh đạo tài giỏi của Thục Phán với lối đánh du kích, lâu dài “ngày ẩn”, “đêm hiện".


Câu 13:

Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang là

Xem đáp án

Đáp án A
Bộ máy nhà nước thời Âu Lạc cơ bản giống với thời Văn Lang nhưng quyền hành của nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ hơn trước. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước


Bắt đầu thi ngay