Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Tin học Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 6 (có đáp án): Định dạng trang tính

Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 6 (có đáp án): Định dạng trang tính

Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 6 (có đáp án): Định dạng trang tính

  • 3175 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:

Xem đáp án

Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh Center Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất trong nhóm Alignment trên dải lệnh Home.

Đáp án: D


Câu 2:

Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có:

Xem đáp án

Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có nền màu xanh và chữ màu vàng.

Đáp án: C


Câu 3:

Để giảm bớt một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh:

Xem đáp án

Để giảm bớt một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh Decrease Decimal Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất trong nhóm Number trên dải lệnh Home và chương trình bảng tính sẽ thực hiện qui tắc làm tròn số.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất thì kết quả trong ô B3 là:

Xem đáp án

Nút lệnh Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất là giảm đi chữ số thập phân tương ứng với lần nháy. Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất thì bỏ đi hai chữ số thập phân và kết quả trong ô B3 là 8 (theo quy tắc làm tròn số).

Đáp án: A


Câu 5:

Để tăng thêm một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh:

Xem đáp án

Để tăng thêm một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh Decrease Decimal Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất trong nhóm Number trên dải lệnh Home và chương trình bảng tính sẽ thực hiện qui tắc làm tròn số.

Đáp án: A


Câu 6:

Câu nào sau đây sai. Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

Xem đáp án

Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái, dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải.

Đáp án: B


Câu 7:

Trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất thì kết quả trong ô B3 là:

Xem đáp án

Nháy hai lần vào nút lệnh Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất thì kết quả trong ô tăng thêm hai chữ số thập phân. Vậy trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh Lý thuyết Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính - Lý thuyết Tin học 7 đầy đủ nhất thì kết quả trong ô B3 là 7.1500.

Đáp án: B


Câu 8:

Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng:

Xem đáp án

Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Home. Lệnh này có thể tùy chọn đường biên toàn bộ, hay chỉ có bên ngoài ô được chọn.

Đáp án: A


Câu 9:

Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal. Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

Xem đáp án

Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal nghĩa là giảm đi một chữ số thập phân và theo quy tắc làm tròn thì lớn hơn 5 làm tròn lên 1 đơn vị còn nhỏ hơn 5 chỉ việc bỏ đi. Vây kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là 1.75.

Đáp án: B


Câu 10:

Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

Xem đáp án

Trong ô tính xuất hiện ###### vì độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. Khi đó em cần tăng hoặc độ rộng của cột để hiện thị hết số trong ô.

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay