IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 784

Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp    

B. Mô hình cơ sở quan hệ

C. Mô hình dữ liệu quan hệ    

Đáp án chính xác

D. Mô hình hướng đối tượng

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

ĐÁP ÁN C

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 14,216

Câu 2:

Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,612

Câu 3:

Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻMã số sáchNgày mượnNgày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

12-10-2007

12-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,298

Câu 4:

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,517

Câu 5:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

Xem đáp án » 19/06/2021 3,477

Câu 6:

Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,303

Câu 7:

Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

Xem đáp án » 19/06/2021 795

Câu 8:

Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 782

Câu 9:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án » 19/06/2021 375