Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 447

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

A. Là một đối tượng để nhập dữ liệu vào bảng.

B. Là một giao diện để hiển thị thông tin.

C. Là một dạng bộ lọc; có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ

Đáp án chính xác

D. Là yêu cầu máy thực hiện lệnh gì đó.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

ĐÁP ÁN C

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 14,618

Câu 2:

Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻMã số sáchNgày mượnNgày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

12-10-2007

12-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,879

Câu 3:

Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,677

Câu 4:

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,655

Câu 5:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

Xem đáp án » 19/06/2021 3,604

Câu 6:

Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,375

Câu 7:

Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

Xem đáp án » 19/06/2021 859

Câu 8:

Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

Xem đáp án » 19/06/2021 850

Câu 9:

Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 847