Chủ nhật, 26/05/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

  • 3250 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 3:

Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 4:

Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 5:

Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 6:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 7:

Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 8:

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 9:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Bắt đầu thi ngay