IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 14,217

Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Tạo cấu trúc bảng     

B. Chọn khoá chính

C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng     

D. Nhập dữ liệu ban đầu

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

ĐÁP ÁN D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,612

Câu 2:

Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻMã số sáchNgày mượnNgày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

12-10-2007

12-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,298

Câu 3:

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,517

Câu 4:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

Xem đáp án » 19/06/2021 3,477

Câu 5:

Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,303

Câu 6:

Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

Xem đáp án » 19/06/2021 795

Câu 7:

Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

Xem đáp án » 19/06/2021 784

Câu 8:

Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 782

Câu 9:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án » 19/06/2021 376