IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 3,517

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu ban đầu    

B. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng

Đáp án chính xác

C. Thêm, xóa bản ghi     

D. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

ĐÁP ÁN B

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 14,216

Câu 2:

Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,612

Câu 3:

Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻMã số sáchNgày mượnNgày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

12-10-2007

12-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,298

Câu 4:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

Xem đáp án » 19/06/2021 3,477

Câu 5:

Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,302

Câu 6:

Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

Xem đáp án » 19/06/2021 795

Câu 7:

Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

Xem đáp án » 19/06/2021 783

Câu 8:

Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 782

Câu 9:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án » 19/06/2021 375