Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

  • 3300 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 2:

Khi cập nhật dữ liệu vào bảng, ta không thể để trống trường nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 3:

Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

 

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 4:

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 5:

Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 6:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 7:

Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 8:

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 9:

Thao tác trên dữ liệu có thể là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Bắt đầu thi ngay