Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Giáo dục công dân Top 4 Đề kiểm tra 15 phút GDCD 8 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút GDCD 8 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 1355 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các loại tệ nạn xã hội là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Dấu hiệu lâm sàng chính khi mắc HIV/AIDS là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 6:

Thời gian dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tốt nhất là trong thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

Tác hại của AIDS/HIV là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 8:

Ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 9:

Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Quyền sở hữu bao gồm các quyền nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Hình thức của khiếu nại và tố cáo là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 17:

Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan nào ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 19:

Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 20:

Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay